Публикация

Нов метод за лечение на рак

Ново поколение технология за лечение на някои видове рак свежда до минимум радиационното облъчване и ускорява лечението.


Т.нар. кибернож може да се приложи върху тумори във всяка част на тялото, като още същия ден  пациентът се завръща у дома, както и към обичайните си дейности.

Проф. Енис Йозар, специалист по радиационна онкология в турския здравен холдинг „Аджибадем”, пояснява, че с този модерен метод не се нарушава целостта на кожата, а ефикасността е като при оперативно отстраняване на тумора. Например лезиите на белия дроб се премахват с висока доза радиооблъчване след 3 сеанса. Цялата процедура е безболезнена.

Киберножът се използва при доброкачествени мозъчни тумори и при  артериовенозни малформации. Характерното е, че има приложение и при рак на гръбнака, метастази в черния дроб, тумори на меките тъкани (бял дроб, бъбреци, черен дроб, панкреас), параспирални тумори, тумори на челюстта. При лечението винаги участва екип от тесни специалисти - при мозъчните тумори се работи с неврохирург, при чернодробните - с хирург, при гръбначните тумори - с ортопед, при урологичните -  с уролог.
Продължителността на лечението е според това дали преди пациентът е бил облъчван. Резултатът от томографията се анализира от  компютър, който показва къде и какво количество облъчване е нужно. След това физиците разработват оптималния план за лечение. Цялата процедура обикновено трае от 15 до 45 мин. Броят на сеансите е между 1 и 5.

„В миналото дозата на радиация беше ограничена и въпреки че не бе достатъчна за третирането на тумора, повишаването й носеше голям риск да се увредят други органи. Например при тумор, намиращ се между очите, не можеше да се използва висока доза на радиация, защото това може да доведе до ослепяване. Не можеше да се ограничи туморът и той се развиваше. В крайна сметка или се премахваше туморът и пациентът ослепяваше, или пациентът умираше”, казва проф. Йозар.

Той изтъква и предимствата на киберножа пред останалите технологии: първо, възможно е пациентът да бъде облъчен повторно, ако туморът се появи отново. Второ, може да се приложи лъчение с висока доза, без да се повреждат други органи. Прилага се при редки болести и такива, които в миналото са били нелечими.

Коментари