Публикация

Иновативно лечение на тумори с кибернож

Ново поколение технология за лечение на някои видове рак свежда до минимум радиационното облъчване и ускорява процеса на лечение. Използвайки технологията CyberKnife, Gamma Knife, Rapidarc и Trilogy, клиника „Аджибадем” се състезава със световноизвестните в бранша.


Лечението с кибернож е изобретено през 1994-95 год., но по- широкото му навлизане в практиката започва след 2000 год. Методът е приложим при тумори във всяка част на тялото. Не се нарушава целостта на кожата и е също толкова ефикасно, както оперативното отстраняване на тумор. Например, лезиите на белия дроб се премахват с висока доза радиооблъчване след 3 сеанса. Цялата процедура е безболезнена и същия ден пациентите могат да се завърнат у дома и към нормалните си дейности.

Проф. д-р Енис Йозар, специалист по радиационна онкология в болница Аджибадем - Маслак, отговаря подробно на въпросите, интересуващи лекари и пациенти:

Какви заболявания могат да бъдат лекувани?
Киберножът се използва при доброкачествени мозъчни тумори и при малформации без тумор, каквито са артериовенозните малформации. Една от спецификите е, че киберножът може да се използва и за друг вид тумори - рак на гръбнака, метастази на черния дроб, тумори на меките тъкани (бял дроб, бъбреци, черен дроб, панкреас), параспинални тумори, тумори на челюстта.

Какво е специфичното при киберножа?
В миналото дозата на радиация беше ограничена и макар да се знаеше, че не е достатъчна за третирането на тумора, не можеше да се използва по-висока, защото имаше голям риск да се увредят други органи. Например, при тумор между очите не можеше да се използва висока доза, защото това може да доведе до ослепяване. Не можеше да се ограничи туморът и той се развиваше. В крайна сметка или се премахваше и пациентът ослепяваше, или пациентът умираше. Киберножът обаче фокусира лъчите и те се съсредоточават върху тумора, за да е максимално количеството на лъчението.

Как действа киберножът?
Системата за облъчване, монтирана върху автоматично рамо, осигурява достъп до тумори през 200 места по тялото. Облъчването може да се извърши от 1200 различни ъгъла.

Колко трае лечението?
Продължителността се определя от това дали преди пациентът е бил облъчван. После той минава през томография и резултатът се прехвърля на компютър, който анализира резултатите и преценява къде и какво количество лъчение е нужно. След това физиците разработват оптималния план за лечение. След като планирането бъде завършено, пациентът се завръща за лечение. Цялата процедура обикновено продължава между 15 и 45 минути. Като брой сеансите варират между 1 и 5.

Какво е предимството на киберножа пред другите технологии?
Първо, възможно е пациентът да бъде облъчен повторно, ако туморът се появи отново. Освен това може да се приложи лъчение с висока доза, без да се увреждат други органи. Киберножът се използва при редки болести и такива, които в миналото са били нелечими. Това е единствената система за радиохирургия с възможности за приложение по цялото тяло.

Каква е разликата между гаманож и кибернож?

При гаманожа се използва рамка за главата на пациента, а при киберножа - маска. Също така киберножът може да се използва и при извънмозъчни тумори, без ограничение на броя на сеансите и големината на тумора. С тази технология е възможно да се облъчват и големи тумори, защото лечението може да се разпредели. Ако туморът е 5 см., може да се направят 5 сеанса.
 
Каква е ролята на маската и леглото?
Използват се за обездвижване на пациента. Всъщност, налице са два робота. Единият отговаря за лъчението, другият за леглото. Двата робота работят в синхрон, определят мястото на тумора и извършват облъчването.

Има ли възрастово ограничение?
Не, няма никакво възрастово ограничение. 

Коментари