Публикация

УМБАЛ „Св. Марина"- Варна с поредната успешна бъбречна трансплантация

Екип с ръководител доц. д-р Александър Хинев, д.м. – началник на Клиниката по урология, извърши поредната (7-ма) успешна бъбречна трансплантация от жив донор във варненската УМБАЛ „Света Марина".


Донорът е на 48 г., а реципиентът - на 23 г. Пациентът е на диализа от няколко години и трансплантацията е била последната възможност за нормален живот.

Условие за успешната операция е качеството на провежданите диализи в най-големия и най-високотехнологичен диализен център в България, който разполага с уникална система за водоподготовка.

Не на последно място гаранция за успеха и високата удовлетвореност на пациентите е прилагания в болницата комплексен интердисциплинарен подход от водещи нефролози, уролози, анестезиолози, рентгенолози, патолози, лабораторни лекари и целия медицински персонал.

Предстои разкриването и въвеждането в експлоатация на най-модерната в страната клиника по нефрология, която ще разполага с 26 легла и 4 апарата за спешна диализа, със стационарнa и мобилни системи за водоподготовка.

Наред с това в звеното ще се прилагат и методи за афереза, имуноадсорбционни методи при метаболитни и чернодробни заболявания, перитонеална диализа и пълната гама инвазивни и неинвазивни методи за диагностика на бъбречните заболявания. 

Коментари