Публикация

Кампания срещу абортите „Не оставяй живота си на случайността”

Сексуалното образование като част от задължителната програма в училищата е най-добрият път към намаляване на абортите сред младите момичета и жени.


В това бяха единодушни експертите от Българското дружество по акушерство и гинекология и Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве на пресконференция по повод старта на национална антиаборт кампания „Не оставяй живота си на случайността”.
 
Тъй като над 50% от юношите се информират по проблемите на сексуалното здраве от интернет, новият сайт www.antiabort.bg  ще бъде техен консултант по начините за предпазване от нежелана бременност и от полово предавани инфекции.
 
В рамките на кампанията ще бъдат проведени над 160 лекции в училища в цялата страна, а на централни места в големите градове ще се раздават подробни информационни брошури.
 
У нас плановата контрацепция се прилага 10 пъти по-малко от средното за Европа и въпреки тенденцията към намаляване, броят на абортите е 35-37 хил. годишно. Същевременно забележимо нараства проблемът със стерилитета  и при двата пола, което има пряка връзка с абортите и полово предаваните инфекции, подчерта проф. Тодор Чернев.  Анкета сред близо 3000 възпитаници в 60 елитни гимназии в цялата страна показва, че 35% не използват никакви предпазни средства, а 34% от запитаните не посещават гинеколог.

Доц. Милко Сираков илюстрира пряката зависимост между  образованието и броя на абортите чрез сравнение между САЩ и Швеция. В САЩ няма специална  програма, а в Швеция децата още в ранна училищна възраст получават първите си уроци по сексуално здраве и хигиена на живот.   Това е и обяснението, че като цяло в скандинавските страни броят на абортите е до такава степен минимизиран, че дори е проблем да се покаже манипулацията на студентите-медици.

Проф. Стоимен Иванов съобщи, че 54 % от абортите във Франция например се извършват по нехирургичен път. Медикаментозният метод / прилага се най-късно до 8-та гестационна седмица/ е възприет в повечето европейски страни. У нас все още, въпреки многократното повдигане на проблема от неправителствени организации и експерти, препаратът  за ранно прекъсване на бременността не е регистриран.

Коментари