Публикация

ИАЛ с 686 проверки за лекарствената търговия през 2010 г.

686 инспекции на търговията с медикаменти са извършени през миналата година, сочи докладът на Изпълнителната агенция по лекарствата за 2010 г.


Основното нарушение в проверените места е, че се продават лекарства с рецепта на пациенти, без да имат такава, неправилно се съхраняват медикаменти или се отпускат от нефармацевти. 83 от инспекциите са на складове за търговия на едро с лекарства, а 42 на дрогерии.

Извършването на клинични проучвания у нас се увеличава, показват още данните от доклада на ИАЛ. През миналата година са постъпили 201 заявления за разрешаване на клинични проучвания срещу 178 за 2009 г. По-голям е делът на чуждите възложители - 89, срещу 12 български. Най-много са клиничните проучвания в областта на онкологията, неврологията, ревматологията.

Обемът на фармацевтичния пазар до краен потребител по данни на дистрибуторите за 2010 г. е възлизал на 1.6 млрд. лв. и на 243 млн. опаковки, показва още докладът на ИАЛ. През аптеките са преминали медикаменти за 1.3 млрд. лв., а през болниците за 275 млн. лв. През 2010 г. на пазара са пуснати над 17 хил. броя медицински изделия.

Коментари