Публикация

Денталното здраве на децата ни не е добро

Това показват резултатите от направеното в 28 региона на страната проучване по Националната програма за профилактика на оралните заболявания при децата на Министерство на здравеопазването.


Изследвани са общо 21 160 деца на възраст 5, 6, 12 и 18 години. Първите резултати от проучването за областите Пловдив и Смолян са тревожни. По-малко от 10% са младежите на 18 години, които нямат кариеси. В Смолян техният брой е едва 2%, а в Пловдив - 9%.

Най-здрави зъби имат малчуганите на 5-6 години. При тях без кариеси са 35% от децата в Пловдив и 15% - в Смолян.
Между 3 и 7 средно са зъбите с кариеси на децата на 5-6 години в двата региона, а при 12-годишните тийнейджъри съответно 3 и 5. Младежите на 18 години в Смолян имат средно по 10 извадени и кариесни зъба, а в Пловдив – по 6.

За преодоляване на това тревожно състояние, относно денталното здраве на децата, у нас ще се предприемат редица мерки. До края на тази година ще започне запечатването на първите постоянни дъвкателни зъби на децата от 5-6 до 9 години, за да се спре развалянето на зъбите.

До края на 2011 г. предстои и провеждането на редица семинари за профилактика на оралните заболявания в училищата, както и дейности за повишаване информираността на хората. Ще бъде изграден образователен сайт на Националната програма, ще се отпечатат плакати и брошури за информиране на децата и младежите.
С реализирането на мерките се очаква здравният статус на децата значително да се подобри и до 2014 г. 80% от младежите на 18 години да нямат нито един изваден постоянен зъб.

Коментари