Публикация

Лекарските грешки в центъра на вниманието

На организираната от Български лекарски съюз кръгла маса на тема „Лекарска грешка – определение, структура, видове, правови разпоредби” за първи път се бяха събрали да дискутират представители от Изпълнителна агенция „Медицински одит”, БЛС, Министерство на здравеопазването, НЗОК, прокуратурата, Министерство на правосъдието.


Темата бе инспирирана от изнесените наскоро в медиите случаи на лекарски грешки, които не са доказани, и съответно има несправедливо обвинени лекари, подчерта председателят на лекарския съюз д-р Цветан Райчинов.

Предвиждат се промени в етичния кодекс и във формулировката на наименованието лекарска грешка поради липсата на такова в нормативните документи. Изготвена е и работна група, с представители от всички - ИАМО, БЛС и прокуратурата, която се очаква в скоро време да започне работа.

Проф. Милан Миланов, председател на етичната комисия в БЛС, посочи различни определения за лекарска грешка и направи следните предложения:

1. Създаване на длъжност лекарски информатор, която да присъства във всяка болница. Той трябва да събира, обработва и съхранява информация за грешки, да свежда до знание на лекарската колегия на лечебното заведение получената информация. Да изготвя отчет за дейността си и да го представя на съответните органи.

2. Създаване на регистрираща национална система за грешки, чрез която ще може да се прави ежегоден отчет за броя и вида на грешките и предложения за промяна в нормативните документи.

Проф. Миланов каза, че лекарите много приличат на авиаторите. При инцидент и на двете места има черни кутии, само че в България лекарската кутия не се отваря, защото съществува понятието за класифицирана информация. Въпросът е дали сме готови да отворим черната кутия, за да решим проблема в полза на пациента.

Д-р Мина Попова, от ИАМО, представи позицията на агенцията въз основа на извършените от тях проучвания. Според статистиката над 25% от европейците се страхуват, че са обект на медицинска грешка. Около 4 милиона пациенти са обект на вътре болнични инфекции. В България проучването показва, че 66 % от анкетираните се страхуват от допускане на лекарска грешка при тяхното лечение, 92% считат, че нивото на оказваната медицинска помощ е ниско.
От ИАМО предлагат да се дефинират понятията лекарска грешка и медицинска грешка и те да се разграничат. Също така се подкрепя идеята за система за отчитане на медицинските грешки и открито да се дискутират проблемите.

От прокуратурата са на мнение, че проверките за лекарски грешки трябва да бъдат възлагани на ИАМО, които ще търсят съответната отговорност като предварително становище. Също така необходимо е да се изготвят списъци с лекари специалисти, които да правят заключенията. Което означава, че полицията няма да разследва лекарските грешки, а лекари ще разследват лекари.

Коментари