Публикация

Ден на отворените врати в Александровска по повод деня за борба с шизофренията

Клиниката по психиатрия на УМБАЛ „Александровска" обявява 9 април (събота) за ден на отворените врати по повод Световния ден за борба с шизофренията (10 април).


От 10.30 часа е предвидена програма с участието на музиканти и танцова група, среща с екипа на клиниката.

Шизофренията е сериозно психично заболяване, което засяга 1% от общата популация и води до сериозна инвалидизация и дезадаптация на пациентите.

През първото тримесечие на годината през психиатричната клиника на Александровска болница са преминали 340 болни, 1/3 от които са с диагноза шизофрения. Засегнатите са  предимно млади хора, 60% мъже.

Към клиниката по психиатрия е разкрит Център за настаняване от семеен тип за хора с психични разстройства, в който в момента живеят 7 души. За хоспитализираните болни са разработени рехабилитационни програми - психообучителни програми за  шизофрения, за депресия, за тревожност, релаксация, музикотерапия, музикални образователни програми, а също и социален клуб за изписаните болни.

Коментари