Публикация

Хирурзи дискутираха проблемите в обучението на студенти и специализанти

В МУ-Плевен се проведе среща – дискусия на тема „Обучение и научноизследователската работа в областта на хирургията”.


Срещата  се организира по инициатива на Българското хирургично дружество, УМБАЛ „Д-р Георги Странски” Плевен и Медицинския университет в града.

Домакин на срещата бе  доц. д-р Димитър Стойков, изпълнителен директор на Университетската болница в Плевен. Целта на срещата бе да се разискват  проблемите на обучението по хирургия, както на студентите и специализантите, така и в продължаващото обучение.

Във фокуса на дискусията беше и организацията на обучението, сравнение с международния опит, мястото на научноизследователската работа в процеса на преподаване, традицията и новите идеи.

За студентското обучение на срещата говори проф. д-р Виолета Димитрова, ръководител на катедрата „Обща и оперативна хирургия” към МУ – София. Темата за специализацията по хирургия представи доц. д-р Георги Паскалев, ректор на МУ – Пловдив, за продължаващото обучение говори чл. кор. проф. д-р Дамян Дамянов, а за научноизследователската дейност в областта на хирургията говори проф. д-р Росен Маджов, зам. ректор на МУ – Варна.

Още на срещата присъстваха проф. д-р Радослав Гайдарски - София,  доц. д-р Владислав Николов от ВМА, проф. д-р Бойко Коруков от  ИСУЛ, проф. д-р Огнян Хаджийски,  проф. д-р Александър Червеняков от  „Пирогов” проф. д-р Красимир Иванов, проф. д-р Валентин Игнатов от Варна и доц.д-р  Божидар Хаджиев от  Пловдив.

" }-->

Коментари