Публикация

България да стане биозона на Европа

На дискусионен форум в НДК, в рамките на изложението „Еко и биохрани, напитки, продукти и технологии ” бе представена темата за приложение на европейските стандарти в биопроизводството.


Идеята е България да стане биозона в Европейския съюз. Пътят за постигането на това е чрез развитие и стимулиране на сектори като биопроизводството и биотърговията. Това, разбира се, е невъзможно без прилагане на закони на европейско и национално ниво, водещи до устойчиво икономическо развитие на малкия и средния бизнес, борба с климатичните промени и опазване на околната среда.

Приоритет на ЕК и Стратегия 20-20 е изграждането на биоикономика до 2020 г. Целта е да се увеличи общият дял на биопродуктите в отделните отрасли. Държави като Китай, Южна Корея и Турция настигат Европа по отношение на биопроизводството, което може да застраши с внос националните производства.

За съжаление биопроизводството и биоземеделието в България са почти бутикови. Обикновено цените са високи и такива продукти трудно се реализират на пазара. Биопроизводителите и биотърговците се сблъскват с редица проблеми, като липсва пълна синхронизация на българското с европейското законодателство. Изплащането на предвидените целеви субсидии не се извършва или се бави до критични за бенефициентите срокове. Няма изработен национален план за биологичното земеделие.

Няма пълен публичен регистър на биопроизводителите в България, не се поддържа актуална статистика на биологичните продукти у нас.
Подготовката на държавните служители по темите „Биопроизводство” и „Търговия с биопродукти” все още не е на необходимото ниво, което е пречка за пълноценното усвояване на европейски средства, липсва и необходимата мотивация в определени държавни структури.

Това бяха основните проблеми, които дискутираха на форума представители от Народното събрание, евродепутати, Българската агенция по безопасност на храните, Българската асоциация „Биопродукти”, народни представители и биотърговци, които се обединиха от идеята най-после да има ясна политика по отношение на биохраните и биоземеделието, за да стане страната ни „зеленият остров” на Европа.

" }-->

Коментари