Публикация

Консумирате ли биозеленчуци?

Попитахме читателите на health.bg дали употребяват биозеленчуци...


48% от анкетираните имат негативно отношение към екологичните храни и твърдят, че не вярват у нас да има такива продукти.

36 на сто от участниците в допитването пък не могат редовно да консумират пресни бизеленчуци, тъй като намират пазарната им цена за твърде висока.

12% от хората твърдят, че екохраните са трудни за намиране и все още не са масово достъпни за българските потребители.

Едва 5 на сто заявяват, че редовно консумират биозеленчуци. 
" }-->

Коментари