Публикация

Храната в началото на живота влияе върху репродуктивността

Ново изследване на екип от университета в Шефилд разкри, че репродуктивният успех при мъжете и жените се влияе от храната, която получават в най-ранния етап от живота си.


Изследването е първото от този вид, което цели да покаже, че храненето в зората на жизнения път може да има сериозно влияние върху целия живот и плодородието на хората.

Изследователският екип е използвал комбинация от данни за раждаемостта през 18-ти век и данни за селскостопанската реколта от ечемик и ръж по същото време и място.

Проучването показва, че при мъжете и жени, родени в бедни семейства, храната през първите години от живота им е свързана с вероятността за възпроизвеждане.

Приблизително половината от бедните хора, които са родени в година, в която добивите от ръж и ечемик са ниски, нямали потомство. Въпреки това почти всички от бедните семейства, родени в година с богата реколта, имали поне по едно дете.

Тези резултати показват, че храната, получавана по време на пренаталния или в началото на постнаталния период от живота, може да ограничи развитието на репродуктивната система.

Храненето оказва пряко влияние върху репродуктивните способности на хората. Тези резултати имат значение за разбирането на ролята на околната среда върху здравето на хората и животните и ще помогне за изясняване на това дали репродуктивността  се влияе от индивидуални, или социални фактори.

Изследването е публикувано в Ecology.
" }-->

Коментари