Публикация

Антидепресантите ускоряват възстановяването след инсулт

Приемът на популярните антидепресанти ускорява възстановяването на двигателните функции при пациенти, прекарали след инсулт.


До такива изводи достигнали група специалисти след направено проучване под ръководството на Франсоа Шоле от Университета в Толуза. В изследването участвали 118 пациенти на възраст 18-85 г., които имали нарушения на двигателните функции като резултат от инсулт.

Половината доброволци паралелно с курса по физиотерапия получавали в продължение на 90 дни препарат, който бил антидепресант. Друга част от участниците получили плацебо.
След края на курса учените оценили двигателната активност на пациентите по скалата Фугъл-Майер.

Според резултата от изследванията двигателните възможности на приемащите антидепресанти се оказали по-добри в сравнение с контролната група. Изводите на учените са, че антидепресантите сочат нови пътища за лечение на последствията от инсулт.

Коментари