Публикация

По-леки дежурства за джипитата в труднодостъпните райони

Личните лекари в 177 труднодостъпни и малки региони ще имат възможност да дежурят срещу допълнителното заплащане от НЗОК при по-леки условия.


Това предвиждат промени в Наредба 40 на МЗ, които министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов обяви при откриването на реновираната очна клиника в МБАЛ-Ловеч.

Те се правят, за да се осигури достъп до медицинска помощ на хората в по-малките и отдалечени райони на страната. Допълнителното заплащане от 11 стотинки на пациент за осигуряването на непрекъснат достъп до медицински грижи бе въведен от МЗ в началото на тази година.

По последни данни 61% от джипитата, които са сключили договор с НЗОК, осигуряват дежурствата за пациентите си. Те обаче се намират предимно в по-големите населени места. По-малко е покритието с дежурни кабинети в по-малките общини. Там на места често има само по един лекар и няма как той да се групира с други колеги. Затова промените на МЗ ще улеснят условията за дежурства в 177 труднодостъпни общини.
   
За да лекуват след работно време и поне по 6 часа в почивните дни, джипитата от тези региони ще имат възможност да получават по 11 стотинки на пациент от НЗОК без да регистрират групови практики. Те ще имат право на допълнителното финансиране и ако си направят график на дежурства с техни колеги от други индивидуални практики.

В тези случаи лекарите ще трябва да представят месечен график в РЗОК до 20 число на предходния месец. С промените се запазват възможностите за дежурене по телефона за тези отдалечени места, както и за сключване на договор с друго лечебно заведение. То обаче не трябва да се намира на повече от 20 км. от практиката на общопрактикуващия лекар, съобщава МЗ. 

Коментари