Публикация

Търси се изгубено... детство

Изследователи от Националния институт по обществено здравеопазване в Дания са провели изследване и са установили, че съвременните деца са два пъти по-малко време заедно, отколкото връстниците им през 1988 г.


Голяма част от свободното си време тийнейджърите прекарват пред монитора, развличат се с компютърни игри или общуват чрез социалните мрежи (Facebook и Twitter).

Според експертите това поведение е сериозна промяна във взаимоотношенията между младежите в началото на ХХІ век. Психолози предупреждават, че съвремзенните деца са толкова увлечени по компютрите и световните мрежи, че губят навиците си за социализация.

Facebook и Twitter лъжат мозъка, заставяйки го да повярва, че електкронното общуване удовлетворява социалните потребности на учениците. Такова е заключението на специалистите.

Ако не искате и вашето дете да обяви детството си за изгубено, то се опитайте да го убедите (по цивилизован начин), че реалният свят е хубаво място и си заслужава да се живее в него.

Коментари