Публикация

Форумът на европейските зъболекари в София приключи с важни решения

Предстои да бъде създадена европейска инструкция за това, как пациентите да се предпазват от сърдечно–съдови заболявания, след като бе констатирано, че напоследък се увеличават болестите на сърдечно-съдовата система, които се длъжат най-често на усложения от зъбния кариес.


Този документ официално ще бъде готов най-късно в края на тази година, или в началото на 2012 г. Това е едно от решенията, които взеха лекарите по дентална медицина, които участваха в редовната годишна пленарна сесия на Европейската секция на Световната дентална федерация (ERO FDI) в София.

В авторитетния форум, който се провежда за първи път у нас в цялата 105–годишна история от създаването на Българския зъболекарски съюз,  се включиха делегати от над 40 държави -  от ЕС,  бившите съветски републики и Израел.

Бе дискутирана и гласувана резолюция за квалификацията на помощниците на зъболекарите. „Това не е създаване на нова специалност, а обучение, което ще се извършва от  зъболекарските съюзи в различните страни на лица със средно немедицинско образование. В момента у  нас има такива помощници на зъболекарите, новото е, че за тяхното образование се въвеждат единни европейски регулации”, съобщи д-р Николай Шарков, председател на УС на Българския зъболекарски съюз.  

Предвижда се  за 3 години помощниците на зъболекарите да усвоят  500 учебни часа. У нас  тази квалификация ще прави Българския зъболекарски съюз, който ще издава специален сертификат.

Във фокуса на вниманието на участниците бе и качеството на денталните услуги, което включва различни аспекти – продължаващо обучение на лекарите по дентална медицина;  дефиниране на понятието  „оценка на риска”; безопасност на пациента; тенденция за увеличаване на  нелегалните дентални практики в Европа.

„Нашата задача е да гарантираме дентално здраве за всички, като ключова роля има профилактиката”, добави проф. д-р Роберто Виана, председател на Световната дентална федерация (FDI).  

„Редовната  годишна пленарна сесия на Европейската секция на FDI, която се проведе  в София  ще се запомни с това, че бе отлично организирана,  с решенията, които взе  и  с това, че се превърна в чудесна трибуна за отправяне на послания, които засягат нашите пациенти”, не спести суперлативи към българското домакинство д-р Герхард Сийбергер, председател на  Европейската секция на Световната дентална федерация.

Следващата редовна  годишна сесия  на ERO FDI ще бъде  през април 2012 г. в Прага, Чехия.

Коментари