Публикация

Радиацията – днес няма скрито-покрито

Интервю с д-р Жана Джунова, експерт в Националния център по радиобиология и радиационна защита към Министерството на здравеопазването.


Д-р Джунова, от доста време четем заглавия от типа „Радиационният облак дойде в България”, а аз не ви виждам особено притеснена?
Вярно е, че ние от няколко дни измерваме стойности на йод-131, които са незначително по-високи от средните стойности от предишни периоди. Най-вероятно това се дължи на преноса на въздушни маси от Япония. Веднага бързам да кажа, че всички данни се публикуват всекидневно на нашата интернет страница и всеки може да се запознае с тях. В същото време ние даваме и информация колко по-ниски са измерените стойности в сравнение с нормите в държавата. Днес стойността е 0,19 милибекерела на кубичен метър. Тя е 38 хиляди пъти по-ниска от допустимата! Допустимата стойност е 7,3 бекерела.

Сега е така, но възможен ли е сценарий, при който да се стигне до това, което преживяхме след аварията в Чернобил?
Аз не съм физик, а лекар, но нека да припомня, че в Чернобил имаше взрив и цялото гориво беше изхвърлено в околната среда, при това на много по-близко разстояние от нас. До момента в Япония няма взрив и тотално разпръскване на ядрено гориво.

Понеже неминуемо сравняваме всичко с Чернобил, кажете всъщност какви бяха ефектите върху здравето на хората от тогавашната трагедия.
Статистически погледнато, няма данни за трайно влошаване на здравословното състояние на българската популация след 1986 г. Последните международни документи сочат, че единственият доказан вреден ефект са случаите на рак на щитовидната жлеза при децата в силно замърсените области на Украйна и Беларус. У нас също е имало значимо завишение на радиационния фон, но до момента няма данни за повишена заболеваемост от рак на щитовидната жлеза и за други заболявания, които да могат да се свържат с Чернобил.

Но пък отчитаме увеличение на инфарктите и инсултите. Това може ли да има връзка с радиацията?
В момента Европейската комисия финансира голям проект за 13 милиона евро, наречен “Мелъди”, който ще изследва въздействието върху човека на ниските дози радиация. Една от темите на този проект ще е отношението на йонизиращото лъчение към повишената заболеваемост от сърдечно-съдови заболявания. Защото специалистите са наясно, че съдовият ендотел (вътрешният слой на артериите, бел. ред.) е силно лъчечувствителен.

-brr-

Този въпрос е важен не само заради евентуални аварии в атомни централи, но и заради медицинските изследвания и манипулации, свързани с различни типове лъчения. Всъщност след Хирошима и Нагасаки един от установените ефекти там е повишеният брой на инсултите.

Хирошима ли е до момента най-голямата ядрена трагедия на човечеството?
В морално-исторически смисъл сигурно е така, но там жертвите са основно вследствие на ударната вълна и пожарите и много по-малко от радиацията. И до днес има живи хора, които са били силно облъчени. Освен това не са доказани наследствени ефекти от тази радиация, т.е. облъчени родители да създадат поколение с увреждания. Друг е случаят при радиационно поразяване на бременни жени.

Днес продължава да битува един страх, че може да се случи нещо ужасно, но то да бъде укрито от хората...
През 2011 г. в световен мащаб е невъзможно някой да скрие някаква информация! Но основната причина за недоверието се корени във факта, че хората нямаме рецептори за радиация. Затова има нещо като суеверен страх пред невидима и неусетна заплаха. Но ви уверявам, че никой днес у нас няма намерение или желание да крие каквото и да било!

Всяка радиация ли е вредна за човека?
Не забравяйте, че животът на Земята е възникнал в условията на много по-висока радиация от това, което получаваме в момента от естествения радиационен фон. И до днес всяко живо същество получава облъчване от естествения фон. В София например получаваме между 2 и 3 милисиверта. А по света има места, напр. в Китай и Индия, където хората получават многократно по-високи дози от природата. Но там не се наблюдават повече заболявания, свързани с радиацията. Йонизиращото лъчение не е като удар от силен електрически ток, който може да те убие на момента. Както е казал още великият Парацелз, „дозата прави отровата”.

Как коментирате изкупуването на йода от аптеките?
Вече омръзнах на всички да обяснявам, че това е напълно излишно, да не говорим, че може и да е вредно. За да се препоръча такава мярка, трябва да се достигне до определени стойности на радиационния фон, от които ние сме безкрайно далече. Ще ви дам един пример. По време на аварията в Чернобил японското население е получило допълнително облъчване от порядъка на 10 микросиверта. Т. е. сега ние можем да очакваме подобен ефект в Европа от японската авария. А тази доза е хиляда пъти по-ниска от допустимото годишно облъчване на работещите в среда с йонизираща радиация, например в атомни централи и рентгенови отделения.

Коментари