Публикация

Въпроси и отговори за безопасността на аспартама

Европейският орган за безопасност на храните (EFSA)многократно е оценявал безопасността на изкуствените подсладители, а през последните години няколко пъти е преразглеждал становището си за безопасността на аспартама...


През изминалата година експертите от EFSA са дискутирали активно две изследвания за влиянието на аспартама – изследване за канцерогенност и епидемиологично проучване за връзката между приема на безалкохолни напитки с изкуствени подсладители и случаите на преждевременно раждане.  

В официално изявление от февруари 2011 година европейската структура обяви, че двете проучвания не дават основание да се преразгледа оценката на риска от употребата на аспартам и други подсладители, използвани в ЕС, като остава постоянният ангажимент да се следят новите данни и проучвания в тази посока.

Какво всъщност представлява аспартама?
Аспартамът е силен подсладител с ниско съдържание на калории, който е приблизително 200 пъти по-сладък от захарозата.
 
В кои продукти се използва аспартам?
Аспартамът се използва за подслаждане на различни храни и напитки - като десерти, сладкиши, дъвки, кисело мляко, нискоенергийни и продукти за контролиране на теглото, както и като трапезен подсладител. В качеството си на такъв той е разрешен за употреба преди повече от 20 години в много страни по света след задълбочени оценки на безопасността. Потребителите лесно могат да идентифицират храните, които съдържат аспартам, тъй като той е отбелязан на етикетите на продуктите с името си или с номер Е 951.

Безопасно ли е да се консумират продукти, съдържащи аспартам?
EFSA счита, че аспартамът е безопасен за консумация от човека и че няма научни доказателства до момента, които да дават основание да се преразгледат оценките за неговата безопасност. Въпросът е под постоянно наблюдение от страна на експертите от EFSA и научните панели към организацията са издали до момента няколко становища по отношение на този подсладител.

-brr-

Защо бяха повдигнати въпросите за безопасността на аспартама в миналото?

Преди разрешението за употреба и след въвеждането му в хранителната индустрия, безопасността на аспартама предизвика силен интерес и дискусии. Актуални са предимно опасенията относно някои от ранните експериментални изследвания върху животни, използвани за оценка на безопасността му. Множество национални и международни регулаторни и консултативни органи са участвали в дискусията и анализа на проучванията. Всички те в крайна сметка заключават, че научните доказателства са достатъчни, за да се потвърди, че аспартамът е безопасен за консумация от човека.

Защо отново се повдигат въпроси за аспартама?
През 2010 г. бяха проведени две проучвания за възможните рискове за здравето, свързани с консумацията на изкуствените подсладители, а именно изследване за канцерогенност при мишки, изложени на действието на аспартама чрез фуражи, проведено от Европейската фондация “Рамазини”  и епидемиологично проучване за връзката между приема на изкуствено подсладени безалкохолни напитки и случаите на преждевременно раждане. EFSA заключи, че двете проучвания не дават основание да се преразгледат предишните оценки за безопасността на аспартам или други подсладители, разрешени понастоящем в ЕС. Проучванията са били анализирани от  EFSA в сътрудничество с френската агенция по храните, околна среда и здравословна работна среда.
 
-brr-

Как се приема аспартамът от тялото?

След поглъщане аспартамът се разгражда в червата на трите си съставни части: аспарагинова киселина, фенилаланин и метанол. Всички тези вещества се приемат нормално от организма. Аспартамът не попада в кръвообращението и не се натрупва в организма.

Трите съставки, до които се разпада аспартамът, присъстват и в други храни, и се усвояват от организма по същия начин, както ако са получени от обикновени храни. Например, обезмасленото мляко осигурява около шест пъти по-повече фенилаланин и 13 пъти повече аспарагинова киселина в сравнение с еквивалентна стойност на диетична напитка, подсладена само с аспартам.

Кой регулира използването на аспартам в рамките на ЕС? Каква е ролята на EFSA?
Ролята на EFSA е да предоставя независими научни сведения по въпроси за управлението на риска, безопасността на храните и фуражите, както и оповестяване на становищата на публично ниво. В този контекст EFSA и научните й панели са ангажирани с извършването на оценка на безопасността и преглед на новите проучвания като това на Европейската фондация “Рамазини”, например.

Органът нито разрешава, нито забранява използването на вещества в храните. Отговорност за тази дейност имат мениджърите за управлението на риска в Европейската комисия, Европейския парламент и държавите-членки, които я определят и приемат мерки, както и когато е необходимо, предвид научните данни и други съображения.

---------------------------------------
Източник: www.efsa.europa.eu

Коментари