Публикация

Преглеждат зъбите на 1000 варненчета

След Великденските празници стартира общинската програма за профилактика на денталното здраве, която ще обхване 1000 ученици от Варна.


Прегледите са предназначени за подрастващите от първи до четвърти клас в 4-6 училища, които не са обхванати от Националната програма на здравното министерство.

Първият етап от кампанията ще се проведе в края на учебната година. Родителите ще бъдат уведомени писмено за състоянието на зъбния статус на децата им, за да могат да предприемат последващи мерки и евентуално лечение.

През есента с учениците ще се провеждат беседи, практически занятия, празници на здравите зъбки. В инициативите ще бъдат включени и родителите.

Целта е да се повиши здравната култура на населението, тъй като досега всички изследвания показват лоши резултати за стоматологичното здраве и оралната хигиена на подрастващите.

Вторият етап от прегледите ще се реализира в края на годината и тогава ще се обобщят окончателните резултати от общинската програма.

Коментари