Публикация

80 деца в риск ще получат помощ в първия "Център за обществена подкрепа"

80 деца в риск от изоставяне ще получават грижи в първия „Център за обществена подкрепа”. Той бе изграден на мястото на първия закрит Дом за медико-социални грижи в град Тетевен и вече отвори официално врати, съобщи МЗ.


От него бяха изведени в семейства 27 изоставени деца. Сега те заедно с родителите си и още 53 деца в риск получават възможност за безплатни консултации, временен престой и медицински грижи в „Центъра за обществена подкрепа”. Право на същите услуги ще има и всяко друго семейство от областта, което се окаже в риск да изостави децата си.

Министерството на здравеопазването продължава преструктурирането на домовете за деца до три години в подобни центрове. Всички подрастващи в тях трябва да бъдат върнати в биологичните им семейства или настанени в приемни през следващите 15 години. Първите 9 дома ще бъдат закрити още в следващите пет години. Сред тях са домовете в Перник, София, Габрово, Монтана, Русе, Пловдив, Търговище и Пазарджик.

Най-честите причини, поради които родителите изоставят децата си в домове, са социално-икономически проблеми, липса на умения или капацитет за отглеждането им, здравословни проблеми, насилие в семейството, нежелано или преждевременно раждане.

Анализите на МЗ обаче сочат, че при подходяща политика децата могат да се върнат в семейна среда или да се предотврати изоставянето им. Водещ принцип в процеса на извеждане на децата от институциите ще бъде интереса на детето. Затова първо ще се търси начин то да бъде върнато на биологичните му родители, да бъде настанено в семейна среда или в условия близки до нея.

За тази цел усилията на държавата ще се насочат в оказване на социална подкрепа на родителите, които трудно могат да се грижат за децата си. Част от това е изграждането на Центровете за обществена подкрепа. В тях ще има семейно-консултативни центрове, където бременните и майките с деца да получават помощ, консултативно-лечебни кабинети, където ще се проследява развитието на децата и жилища за децата със сериозни увреждания.

Коментари