Публикация

Вече ще изписват от болница с информирано решение

МЗ ще въведе информирано решение за преждевременно изписване от болница, за да се гарантират по-добре правата на пациентите и лекарите.


Новата мярка се налага заради случаите на по-ранно изписване на пациенти от лечебните заведения, които нерядко завършват с усложнения и неблагоприятни последици за тях. В документа за информирано решение ще се посочват възможните рискове за живота и здравето на пациентите след изписване. Хората ще могат да излязат от болницата след като го подпишат и бъдат наясно с рисковете.

В случаи на доброволно преждевременно напускане на болницата, по-рано лекарите няма да бъдат подвеждани под отговорност за настъпили усложнения, а по-нататъшното лечение ще остане за сметка на пациента.

Коментари