Публикация

Национална работна среща по роботизирана хирургия в МУ-Плевен

Плевенският медицински университет ще е домакин на Третата национална работна среща с практическа сесия по роботизирана хирургия в гинекологията и урологията.


Тя ще се проведе в ТЕЛЕЦ-Плевен от 18 до 20 май. За нея се очаква да участват специалисти от цялата страна.

Преди това ректорът на МУ-Плевен, проф.д-р Григор Горчев, който е сертифициран специалист за работа със системата „Да Винчи S”, ще участва с екипа си в Третия световен конгрес по роботизирана гинекология и Четвърти международен симпозиум по роботизирана гинекологична онкология.

Той ще се проведе от 4 до 9 май във Вашингтон, САЩ.  След това българският екип ще участва с доклад в Гърция, където ще се състои Шестия годишен конгрес по миниинвазивна роботизирана хирургия от 11 до 13 май. 

Коментари