Публикация

Питайте джипито къде да се лекувате по празниците

Къде и кого да търсите, ако имате нужда от неотложна медицинска помощ по време на празниците, ще каже джипито ви, ако сте здравноосигурено лице.


В задълженията на всеки общопрактикуващ лекар е да осигури на своите пациенти денонощен достъп до медицинска помощ, като сключи договор с дежурни кабинети в рамките на населеното място.

Тази информация би следвало да е изнесена на видно място в амбулаториите на докторите, обясняват от Районната здравноосигурителна каса във Варна.

От службата съветват пациентите във връзка с предстоящите майски празници да не чакат последния момент, за да си получат рецептата за лекарства по рецептурна книжка. Причината е, че в дежурните кабинети нямат право да изписват въпросните скъпи медикаменти.

Не на последно място специалистите напомнят на пътуващите през почивните дни да не излизат от страната без европейска здравноосигурителна карта или временно удостоверение, което я замества.

Както е известно, ЕЗОК дава възможност за спешна и неотложна помощ в страните от ЕС, а издаването й става в офисите на фирма „КИМ 2000” във Варна.

Временните удостоверения се издават в РЗОК срещу копие от личната карта. Документът е със срок на валидност два месеца, а издаването му става за един работен ден.

Коментари