Публикация

В Световния ден на физическата активност – раздвижете се!

Ниската физическа активност е причина за 1,9 милиона смъртни случаи и 19 милиона години живот, които се губят всяка година в резултат на преждевременна смърт.


Тези констатации стават повод за обявяване на 10 май за Световен ден на движението за здраве. Всеки може да се включи в него, като отдели време за 20 минути интензивно ходене, пренебрегне асансьора или просто остави колата вкъщи, призова д-р Ирина Джикова от Регионалната здравна инспекция в Плевен.  

В летописа на световните дни, посветени на здравето, отбелязването на този ден започва през 2002 г. по инициатива на 55-та Световна здравна асамблея, когато е приета Резолюция по въпросите на храненето, физическата активност и здравето, казва д-р Ирина Джикова.  

Тя уточни, че резолюцията призовава страните-членки на СЗО всяка година на специален ден да организират на национално и местно ниво разнообразни инициативи, насочени към популяризиране на физическата активност сред всички групи от населението, отчитайки значимата й роля като важен инструмент за подобряване на физическото и психическото здраве.

Подчертава се необходимостта от отбелязването на световен ден „Движението – това е здраве” и поради факта, че мощният оздравителен потенциал, който притежава физическата активност, продължава да остава неизползван за голяма част от хората в съвременния свят, поясни  д-р Джикова.

Това послание намира подкрепа и в резултатите от Доклада за състоянието на здравеопазването в света, 2002 г. „Намаляване на риска, промоция на здравословен начин на живот”, в който ниската физическа активност е включена в списъка на основните рискови фактори, които водят до увеличаване на заболеваемостта и смъртността от неинфекциозни болести в света.

-brr-

Съгласно направените в доклада оценки, ниската физическа активност като цяло се явява причина за 1.9 млн. смъртни случаи (през 2000 г.) и 19 млн. години живот, които се губят ежегодно в резултат на преждевременна смърт, а също и за 15% - 20% от случаите на исхемична болест на сърцето, диабет и някои видове рак.

Защо е важно да се движим
Ниската физическа активност влияе върху глобалното бреме на болестите или пряко, или в резултат на влиянието й върху други основни рискови фактори, в частност високо кръвно налягане, високо ниво на холестерол и затлъстяване, обясни д-р Джикова.

Тютюнопушенето и нездравословното хранене, наред с ниската физическа активност, също представляват важни по значение рискови фактори за хроничните болести.  

Независимо, че ниската физическа активност не може да бъде  пряка причина за влошаване на психичното здраве, известно е, че физически активният начин на живот може да намали стреса, безпокойството и симптомите на депресия сред хората, които имат подобни проблеми.
 
Според експертни оценки, над 60% хората в света не са физически активни в такава степен, която би могла да бъде полезна за тяхното здраве. Физическата активност значително намалява с възрастта. Особено обезпокоително е, че физическата активност и физическата подготовка намаляват в  училищата. Като правило, ниската физическа активност е по-разпространена сред девойките и жените.

Физическата активност при младите хора
В глобален аспект се наблюдава намаляване нивото на физическа активност сред тази възрастова група в почти всички страни, а трябва да се има предвид, че за осигуряване здравословното развитие на децата в училищна възраст, те се нуждаят от ежедневна физическа активност с продължителност най-малко 60 минути. 

Коментари