Публикация

Образованието осигурява дълголетие?

Британски учени са стигнали до заключението, че слабо образованите хора живеят по-кратко.


Изследванията показват, че доброто образование позволява на индивидите да водят дълъг и здравословен живот.

Изследователите установили, че хората, които напускат училище без квалификации, стареят по-бързо.

Анализът на ДНК проби от 450 души на възраст между 53 и 76 години с различни степени на образование показва, че има различия в хромозомите на образованите и необразованите хора.

Хората с университетско образование имат по-дълги теломери - окончанията на хромозомите, които ги предпазват от увреждания - и стареят по-бавно.

Те са важни за генетичната стабилност на клетката и действат като ДНК часовник, който отчита нейната възраст.

Когато теломерите станат твърде къси, клетката спира да се дели и умира. Скъсяването на хромозомните окончания е признак на ускорено стареене и се свързва с редица заболявания. 

Коментари