Публикация

Дейността на сестрите ще присъства в медицинските стандарти

За първи път в медицинските стандарти ще се разпише детайлно какви са дейностите, които медицинските сестри могат да вършат.


Това каза министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов при освещаването на офиса на Българската асоциация на специалистите по здравни грижи (БАСЗГ) по случай 12 май - Международния ден на сестринството.

За ползотворното сътрудничество досега БАСЗГ връчи на министъра на здравеопазването най-високото си отличие – награда за заслужили деятели, които имат принос към сестринството.

С ясното разписване на дейностите в стандартите по всяка специалност медицинските сестри ще получат по-широка възможност за работа и ясни отговорности. Така ще се подобри и сигурността на пациентите. МЗ предприе стъпки в разписването на правата на медицинските сестри още в началото на тази година с промени в Наредба 1, където е казано какво могат да вършат те самостоятелно.

„По този начин направихме опит да подобрим условията за работа на медицинските сестри, а това е единият начин, по който можем да ги задържим у нас”, каза д-р Константинов.

„Другият е в повишаването на доходите, за което значение има и смяната на модела на финансиране на болничната помощ и въвеждането на ДСГ.  По този начин средствата ще се разпределят по-справедливо, отколкото сега с клиничните пътеки и това ще доведе до повишаване на доходите на медицинските сестри”, обясни още министърът. 

Коментари