Публикация

Демонстрация на роботизирана система с две конзоли

От 18 до 20 май МУ-Плевен ще бъде домакин на Третия семинар по роботизирана хирургия в гинекологията и урологията за България и на Деветия международен семинар с практическа сесия по роботизирана хирургия за Югоизточна Европа.


Форумът ще се проведе в  ТЕЛЕЦ –Плевен, като по време на него ще бъде демонстрирана роботизирана система от най-ново поколение – робот с две конзоли, с възможност да се управлява от двама хирурзи едновременно.

Специално за семинара от Ирландия и Италия ще пристигнат двама известни хирурзи на конзола, за да представят своя опит в роботизираната хирургия в гинекологията, а за роботиката в урологията ще говори лектор от Гърция.  

Участници във форума ще бъдат видни гинеколози и уролози от Румъния, Гърция и Италия, които ще споделят опита си в роботизираната хирургия със своите колеги от България - специалисти от болниците „Света Екатерина”, „Александровска”, „Доверие”, „Токуда”, Военно-медицинска академия и „Лозенец” в София.   

В Телекомуникационния ендоскопски център  ще бъде предоставен и уникален симулатор за обучение, на който участниците в семинара ще имат възможност да усъвършенстват своите лапароскопски техники в роботизираната хирургия.  

За курса на обучение са записани специалисти в гинекологията и урологията от Румъния, Гърция и България, които ще преминат тридневен интензивен курс на обучение в теоретични и практически сесии върху живи тъкани.

Коментари