Публикация

Изплащат предварително парите на болниците

Националната здравноосигурителна каса преведе на болниците седмица по-рано средствата за извършената от тях дейност през април.


Лечебните заведения получиха 92 983 000 лв. и още 275 429 лв. за акушерска помощ, оказана на неосигурени жени.

8 150 000 лв. е сумата, изплатена и на договорните партньори на институцията от денталната помощ.

С преведените по-рано средства НЗОК осигурява спокойната работа на болничната помощ по време на празниците и сигурността на пациентите.

Ръководството на НЗОК гарантира, че към настоящия момент институцията е финансово стабилна и занапред няма да бъде допуснато забавяне в плащанията, каквото имаше в началото на миналата година.

Коментари