Публикация

Фондът за лечение на деца в чужбина ще финансира още 23 деца

23 деца ще получат финансиране от Фонда за лечение на деца в чужбина. Това бе решено днес на заседанието на фонда.


3 деца ще заминат за първи път за лечение в клиники в Австрия и Германия. 10 деца ще продължат лечението си и ще проведат контролни прегледи. За още 7 деца е осигурено финансиране за лечението им в България, а на 3 деца фондът дава средства за доплащане на лечението.

Общата сума, отпусната от Фонда за лечение на деца в чужбина, е в размер на 899 032 лв. От началото на 2011 г. за лечението на 145 деца са отделени 3 868 955 лв.

Коментари