Публикация

Какво не знаем за човешкия папиломен вирус

HPV, или човешките папиломни вируси предизвикват инфекция във вътрешните слоеве на епитела (покривната тъкан). След инфекция епителните клетки, които нормално не се делят, остават активни. Това може да доведе до нарушение на епителната тъкан. Установени са около 100 типа HPV, над 40 от които инфектират гениталната област. Гениталните HPV типове се разделят според връзката им с рака на маточната шийка. Инфекции с нискорискови типове могат да причинят доброкачествени или нискостепенни клетъчни промени в маточната шийка, генитални кондиломи (брадавици) и др. Високорисковите типове HPV могат да отключат развитието на рак на шийката и други видове злокачествени процеси.


Как заразява
Гениталната HPV инфекция се предава основно чрез полов акт. Затова за разпространението й един от най-важните фактори е степента на сексуалната активност, основно броят на интимните партньори (през живота и понастоящем). Проучване показва, че 14,3% от жените на възраст 18-25 г. с един сексуален партньор през живота си, 22,3% с двама и 31,5% с повече от трима сексуални партньори имат HPV инфекция. Предаването на HPV чрез други видове сексуални практики са описани, но са по-слабо разпространени. Допълнителни рискови фактори за жените включват сексуалното поведение на партньора и имунния статус. По-рядко гениталната HPV инфекция може да се предава по несексуален път, например от майката на новороденото.

Какво става след това
Мнозинството HPV инфекции са преходни и безсимптомни и не причиняват клинични проблеми; 70% от новите HPV инфекции преминават за една година, а приблизително 90% - за 2 години. Средната продължителност на новите инфекции е 8 месеца. Продължителната инфекция с високорискови типове HPV е най- важният рисков фактор за предраковите състояния и инвазивния карцином на маточната шийка. HPV 16 е по-онкогенен от другите високорискови HPV типове. Времето между началната HPV инфекция и развитието на рак е обикновено десетилетия.

Възможностите на съвременната медицина
Изследването за хронична инфекция с човешкия папиломен вирус (HPV) е по-ефективно от цитонамазката за ранна диагноза и профилактика на рака на маточната шийка. Това показват данните от редица сериозни медицински изследвания. Повечето смъртни случаи и тежка инвалидизация от това заболяване могат да бъдат предотвратени чрез откриване на предраковите промени посредством използването на т.нар. ПАП-тест (цитонамазка). Промените в структурата на шийката на матката, установени с цитонамазка обаче, могат да бъдат неясни и неточни, или да се проявят късно. Това налага по-широкото прилагане на съвременни диагностични методи като ДНК тестове за изясняване на риска от злокачественото заболяване. Такъв тест с клинично значение е HPV-HC-ІІ тестът на Qiagen. Това е и единственият профилактичен тест, одобрен от Американската агенция по храните и лекарствата (FDA), който притежава и валиден европейски СЕ сертификат, издаден от ЕМЕА (Европейската агенция по храните и лекарствата). Високата му надеждност позволява прилагането на теста във всички европейски държави и гарантира 100% съпоставимост на резултатите. Този тест се препоръчва като диагностичен метод на избор от повечето дружества по акушерство и гинекология във високоразвитите държави.

Какво трябва да знаят жените с положителен тест
Положителният HPV тест не значи рак! При положителен тест жената трябва да се консултира с гинеколог, при което ще се прецени какви мерки и изследвания трябва да се предприемат. При наличие на промени в цитонамазката се препоръчва колпоскопско изследване и евентуално вземане на биопсия от маточната шийка. При предракови изменения в зависимост от състоянието на пациентката може да се извършва проследяване с цитонамазки през три месеца, деструктивно лечение на маточната шийка, електроексцизия (изгаряне - б.р.), конизация (изрязване на слой с форма на конус от матката – б.р.) или оперативно отстраняване на матката. Всеки случай се преценява индивидуално.
Когато не се установяват никакви патологични промени на маточната шийка, при положителен HPV тест се препоръчва повтаряне на теста след 6-12 месеца. През този период или при положителен втори тест могат да се прилагат медикаменти или хранителни добавки, за които има данни, че подпомагат елиминирането на вируса.

Колко често трябва да се прави изследване за HPV вируса при отрицателен тест
При отрицателен HPV тест и нормални цитонамазки, се препоръчва тестът да се повтори след 3 години.

Къде в България се прави тест?
В София: МЦ „Асцендент”, ул. „Бачо Киро” 47, тел.: 02/983 9494; АГ Болница Шейново, тел.: 02/965 9424; ДКЦ „Токуда”, тел.: 02/403 49 81

В Пловдив: Хронолаб, ж.к. „Тракия”, бл.203, вх.Г, тел.: 032/284 142; д-р Арман Христамян - началник онкогинекологично отделение ОДОЗС Пловдив, GSM: 0898 444 541; доц. Малинова, УМБАЛ „Св. Георги”,
GSM: 0888 319 083

Във Варна: д-р Антония Радева, ул. „Кирил Шиваров” 1, GSM: 0898 682 267; ДКЦ -1, СВ.КЛЕМЕНТИНА, бул. „Съборни” 40, тел. 052 603 802

Информация за други градове и други места в посочените градове вижте на http://www.hpv-bg.com/test.htm

Коментари