Публикация

Може да смените личния си лекар до края на месеца

През месец юни всички здравноосигурени лица могат да сменят личните си лекари.


Не е необходимо пациентът лично да се отписва от листата на досегашния си лекар. Смяната става по служебен път в районните здравноосигурителни каси по местоживеене.

При новоизбрания общопрактикуващ лекар, заедно с регистрационната форма, която се закупува от специализираните книжарници, се представя здравноосигурителна книжка и документ за актуален здравноосигурителен статус.

Следващата смяна на личен лекар ще бъде през декември.

Коментари