Публикация

От днес спира доплащането за ин витро

Забраната за доплащане за ин витро процедури, които се финансират от „Фонд за асистирана репродукция” днес бе обнародвана в „Държавен вестник”.


С влезлите в сила промени в Постановление № 25 от днес (3-ти юни) се прекратява практиката болниците да искат доплащане от пациентите над сумата, която фондът дава – 5000 лв. Ако някое лечебно заведение иска повече пари, няма да има право да работи с Фонда.

Също така се регламентира провеждането поне веднъж годишно на планови проверки на дейността на лечебните заведения, които работят с Фонда. Целта е да се защитят максимално правата на паиентите, да се повиши контролът над работата на клиниките и да се постигне по-ефективно изразходване на обществените средства.

С промените се оптимизира и дейността на Обществения съвет към Фонда като се предвижда да се обновява половината от състава му на всеки 2 години. Също така представителите на пациентските организации ще участват в неговата работа безвъзмездно.

Директорът на фонда занапред ще бъде длъжен да представя отчет за изразходването на средствата за всяко тримесечие на министъра на здравеопазването.

Центърът „Фонд за асистирана репродукция” е създаден през 2009 г. До края на 2010 г. в него са подадени над 10 хил. заявления. През 2010 г. са финансирани 4360 пациенти в размер на 15 000 000 лева. Една трета от тези случаи или 1386 са завършили с бременности. От тях досега са родени вече около 1000 деца.
 

Коментари