Публикация

Информационната система по трансфузионна хематология ще бъде финансирана

До един месец МЗ ще получи 550 хил. лв. за изграждането на Национална система по трансфузионна хематология.


Това каза министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов на 51-та национална конференция по трансфузионна хематология.

Средствата ще се предоставят по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Проектът вече е одобрен и предстои да се подпише договор за усвояването на парите.

Информационната система ще свърже Националния център по трансфузионна хематология с четирите регионални центъра, 23-те отделения по трансфузионна хематология и 38-те лаборатории към многопрофилни болници.

В нея ще постъпва информация в реално време за наличието и постъпилата кръв от дарители. Това ще даде възможност да се намали брака на кръв, както и риска от инфектирането й.

В процес на разглеждане са още три проекта за изграждането на информационни системи в
здравеопазването - на ТЕЛК, създаване на регистър за медицинските изделия и на интегрирана информационна система.

Те ще бъдат оценени до 2-3 месеца, а очакваните средства за реализирането им са 11 млн. лв. От тях 10 млн. лв. ще се изразходват за изграждането на интегрираната информационна система.

Чрез нея ще се свържат в едно системите на НЗОК, МЗ, болниците, лекарите в извънболничната помощ, фармацевтите и др.

Също така ще се създадат електронен болничен лист и електронна рецепта. Реализирането на
проектите трябва да приключи до края на 2013 г.

Коментари