Публикация

PET/CT скенерът на УМБАЛ „Александровска” започва работа от юли

От 05-ти юли в Клиниката по нуклеарна медицина на УМБАЛ ”Александровска” започва редовна доставка на изотоп 18F-FDG за стартиране дейността на PET/CT скенера на болницата.


Това е вторият Център за позитронно-емисионна томография в страната след открития такъв във Варна преди две години.

PET/CT е най-съвременният хибриден метод за функционална и морфологична образна диагностика предимно на онкологични заболявания. Най-често се прилага за определяне разпространението на злокачествения процес /стадия/  и определяне на лечебния подход, за откриване на първичното огнище при доказано метастазирали тумори, за проследяване ефекта от лечението и прогнозата при болния.

Изследвания с PET/CT скенера на УМБАЛ ”Александровска” ще се извършват всяка седмица във вторник, сряда и четвъртък. PET/CT не е скринингов метод и не е еднозначно ефективен при всички онкологични заболявания.

Това налага показанията за изследването да бъдат стриктно прецизирани веднъж от изпращащия лекар (специалист или ОПЛ) и втори път - от специалистите в Центъра.

За плануване на изследването са необходими: направление /бланка №119/ (зелен талон), етапна епикриза на пациента, резултати от всички направени до момента изследвания и данни за проведена терапия на заболяването.

Допълнителна информация и записване:
тел. 02/9230 561, 02/9230 582

--------------------------------------
*След записване за изследване следва преглед на пациента от специалист в Центъра.  Необходимо е пациентите да потвърдят идването си 1 ден преди изследването,  което е скъпо и от него могат да се възползват други нуждаещи се пациенти.

**Необходими условия за изследване на пациента – минимум 20 дни след последния курс химиотерапия, 3 месеца след лъчелечение и 2 месеца след хирургична интервенция. За получаване на високо качество на получените хибридни образи (по-висока точност на диагностиката) е необходимо болният да е гладувал поне 6 часа преди изследването, да е поел само вода, да не употребява кофеинови напитки и да ограничи физическата активност.

При приемане на рентгенов контраст през устата (както най-често се налага) е необходимо да носи 1 ампула Урографин, която се разтваря в 1л вода преди изследването, както и 1 надписан празен СD диск (за запис на изследването). 

Болният трябва да си е изследвал нивото на  кръвната захар 1 ден преди провеждане на процедурата, а при необходимост за провеждане на изследване с венозно въвеждане на контрастна материя  – и нивото на креатинина и тиреотропния хормон (ако страда от тиреотоксикоза).

За диабетици подготовката е специална и ще се разяснява при записването. Необходимо е пациентът да информира лекаря, ако страда от алергии, бъбречна недостатъчност, клаустрофобия, да уточни дали има придружаващи заболявания и какви медикаменти приема в момента.

Коментари