Публикация

МУ-Плевен спечели европейско финансиране по проект

Плевенският Медицински университет, съвместно с 10 академични, студентски и неправителствени организации от 7 страни от Евросъюза, спечели финансиране от Европейската комисия по проект “Равни възможности за здраве: действие за развитие” за период от 3 години.


Водещ партньор по проекта е най-старата италианска неправителствена организация в областта на здравеопазването “Лекари с Африка Куам” – град  Падуа, която подготвя лекари и здравни специалисти за участие в хуманитарни мисии в страните от Африка от 1950 г.

В проекта участват няколко университета - от Италия, България, Румъния, Полша, Латвия, Малта и Унгария.  Като асоциирани партньори от българска страна, редом с МУ-Плевен, участват Асоциацията на студентите по медицина в България (АСМБ) – клон Плевен и сдружение “Развитие на личността и човешките общности” – Плевен.

На 7 и 8 юни тази година в град  Падуа, Италия, са се провели две инициативи по проекта – среща на Европейската мрежа по глобално здраве и Първа работна среща на партньорите по проекта.  

Доц. д-р Анжелика Велкова, зам.-ректор по европейска интеграция и международно сътрудничество на МУ-Плевен, и студентката по медицина Лина Хинова, член на АСМБ-Плевен, са представили  българската страна на срещата в Падуа.  

През първата година на проекта МУ-Плевен и българските асоциирани партньори ще работят за създаване на Национална мрежа по глобално здраве, включваща медицинските университети, студентски организации, неправителствени организации с отношение към общественото здраве и развитие, съсловните организации на лекарите и професионалистите по здравни грижи, представители на общините и регионалните болници в Северозападна и централна Северна България.  

Съвместно с Центъра по глобално здраве на Болонския университет (Италия) ще се проведе обучение на 10 академични преподаватели от медицинските университети на страната по проблемите на глобалното здраве.

Преподавателите ще участват в провеждането на 6 факултативни курса по глобално здраве със студенти. Ще бъдат обучени и 20 здравни професионалисти за целите на продължаващото обучение. Те  ще се включат в провеждането на 6 семинара по глобално здраве в регионалните болници от Северна България.

По време на традиционната Конференция за студенти и млади лекари с международно участие в МУ-Плевен през октомври ще се организира и кръгла маса по глобалните проблеми на майчиното и детското здраве.

Медицинският  университе в Плевен е определен и за домакин на следващата партньорска среща, която ще се проведе на 25 ноември в България.  

Коментари