Публикация

Продължава записването за PET/CT скенера в „Александровска”

От 5-ти юли в Клиниката по нуклеарна медицина на УМБАЛ ”Александровска” започва редовна доставка на изотоп 18F-FDG за стартиране дейността на PET/CT скенера на болницата.


Това е вторият Център за позитронно-емисионна томография в страната след открития такъв във Варна преди две години.

PET/CT е най-съвременният хибриден метод за функционална и морфологична образна диагностика предимно на онкологични заболявания. Най-често се прилага за определяне разпространението на злокачествения процес /стадия/  и определяне на лечебния подход, за откриване на първичното огнище при доказано метастазирали тумори, за проследяване ефекта от лечението и прогнозата при болния.

Изследвания с PET/CT скенера на УМБАЛ ”Александровска” ще се извършват всяка седмица във вторник, сряда и четвъртък. PET/CT не е скринингов метод и не е еднозначно ефективен при всички онкологични заболявания.

Това налага показанията за изследването да бъдат стриктно прецизирани веднъж от изпращащия лекар (специалист или ОПЛ) и втори път - от специалистите в Центъра.

За плануване на изследването са необходими: направление /бланка №119/ (зелен талон), етапна епикриза на пациента, резултати от всички направени до момента изследвания и данни за проведена терапия на заболяването.

Допълнителна информация и записване:
тел. 02/9230 561, 02/9230 582

Коментари