Публикация

Диагностично-свързаните групи - шанс за по-добро здравеопазване

Подготовката за въвеждането на ДСГ в страната ще се извършва в Националния център по обществено здраве и анализи.


Това каза министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов на семинара „Промяна на системата за финансиране на болничната помощ в България с цел подобряване на равнопоставеността и ефективността”.

Той се организира от Министерството на здравеопазването, СЗО и Европейската обсерватория за здравни системи и политики. В момента се уточняват подробностите по договора, след което той ще се представи на МС, допълни министърът. Внедряването на ДСГ се очаква да стане през 2012 г., а през следващата - здравната система трябва да се подготви за промяната.
 
Диагностично-свързаните групи (ДСГ) са най-удачният метод за финансиране на болниците, показва световният опит. Този метод на финансиране е приложен за първи път в САЩ в края на 60-те години на миналия век. В момента той съществува в редица страни като Португалия, Ирландия, Словения, Дания, Австралия, Австрия, Белгия, Франция, Швейцария, Швеция, Германия, Италия, Испания и Холандия.

България взе решение да приложи този метод на финансиране за болниците от НЗОК на заседание на МС в края на миналата година. 

Въвеждането на ДСГ ще доведе до по-справедливо и ефективно изразходване на публичните средства. Причината за това е, че при ДСГ заплащането на разходите при лечението се обвързва с придружаващите заболявания и усложнения на пациентите, техните пол и възраст.

Това дава възможност на болниците да получават по-адекватно финансиране за разходите, които правят при лечението на всеки отделен случай. Сега действащият механизъм на клиничните пътеки не отчита тези специфики, а само конкретната диагноза на пациентите.

Това обаче води до получаването на едни и същи средства за лечението на различни по тежест случаи, за които лечебните заведения реално са изразходвали и различни средства.

-brr-

Това от своя страна води до редица негативни практики като генерирането на задължения и свръххоспитализациите по определени диагнози.

За въвеждането на ДСГ се предвижда финансиране от 3 млн. лв. Тези средства ще се използват за купуването на нужното ноу-хау, софтуер, както и за обучение за прилагането им в страната.

Предимствата при финансиране на базата на ДСГ

1. ДСГ гарантират ефективно и справедливо разпределение на ресурсите между болниците, съобразно сложността на лекуваните случаи;

- Реално финансиране на дейност, а не на структури.

- Създадени условия пациентите да бъдат хоспитализирани веднъж, т.е. да спре „точенето” на НЗОК.

2. ДСГ гарантират ефективно и справедливо разпределение на средствата между отделните ДСГ.

- Намаляване на „ножицата” между заплатите на едни и същи специалисти!

3. За болничния мениджмънт:

- Преодоляване на настоящите затруднения с разходите за издръжка на болниците.

4. За пациентите:

- По-тежките или по-сложни случаи ще престанат да бъдат нежелани от болниците.

- ДСГ системата създава условия за лечение на пациента, а не на отделно негово заболяване, т.е налице са предпоставки за повишаване на удовлетвореността от предоставените болнични услуги.
 

Коментари