Публикация

Първата катедра по спешна медицина ще заработи през есента

Първата катедра по спешна медицина ще започне да работи през септември тази година в Медицинския университет в София, съобщиха от МЗ.


Изграждането й е част от реализирането на „Концепцията за устойчиво развитие на системата за спешна медицинска помощ” на здравното министерство. Целта е да се подобри осигуреността с кадри с висока квалификация на сегашната система.

В момента в системата на спешна помощ работят 1150 лекари, от които половината са със специалност, като само при 69 това е спешната медицина.

От 2008 досега 17 лекари са завършили спешна медицина, а още 34 са в процес на обучение. В същото време отпуснатите места са били 196, като 162 от тях са били държавно финансирани.

През следващата година обаче МЗ се надява интересът към специалността да се засили, тъй като заплащането на специализантите държавна поръчка ще се увеличи от три на четири минимални заплати. Освен това със създаването на катедрата по спешна медицина в МУ-София ще се подобри и качеството на образованието.

Обучението по спешна медицина е с продължителност пет години и обхваща изучаването на спешните състояния в отделните области на медицината. Основните бази за практически занятия към новата катедра се намират в „Пирогов” и МБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”.

За развитието на учебния процес ще се създаде и тренажорна зала. В нея ще се провеждат занятията за придобиване на технически умения за извършването на различни спешни манипулации и техники, каквито са интубиране, извършване на сърдечен масаж, поставяне на венозни инфузии и др.

Обучението ще се провежда на съвременни манекени, чрез които ще се симулират различни спешни състояния. Средствата за оборудването на залата ще бъдат осигурени по европейския проект „ПУЛСС”. Очаква се тя да бъде изградена през следващата година.
 

Коментари