Публикация

Пирогов с томограф от най-ново поколение

МБАЛСM „Н.И.Пирогов" се сдоби с нов магнитен резонанс от последно поколение и без аналог в България.


Апаратът Magnetom Avanto от Siemens се помещава в Медико-диагностична лаборатория и е достъпен за нуждите на болничното заведение и на всички пациенти, които имат направление за магнитно-резонансна томография.

Magnetom Avanto е със сила на магнитното поле от 1.5 тесла и е с доказано отлични резултати сред магнитно-резонансните томографи в световен мащаб.

През 2010 г. 8 от 10-те най-добри болнични заведения в света правят магнитно-резонансни томографии на Magnetom Avanto.

Коментари