Публикация

Модерен апарат открива микроскопични дефекти

Специализираната очна болница във Варна се обзаведе с последно поколение оптичен кохерентен томограф.


Покупката е коствала на общинския бюджет 135 000 лв., които са били заделени още миналата година, съобщи шефът на лечебницата д-р Руслан Тошев.

Той разясни, че оптичната кохерентна томография е нова технология в медицината и по-специално в очните болести, която позволява да се идентифицират изменения с големината на няколко стотни от милиметъра.

Това позволява ранна и точна диагностика на заболявания като глаукома, макулна дегенерация, диабетна ретинопатия и други.

Апаратът може да се ползва не само за прецизна диагностика още в начален стадий на заболяванията, но и ще позволи проследяването на назначената терапия и своевременното й коригиране, ако това се налага.

Повечето от работните параметри на томографа са най-добрите в България за момента. Апаратът извършва 50 000 оптични среза в секунда, което е важно за качеството на образа. По този показател техниката изпреварва почти два пъти останалите апарати от този вид у нас.

Самият преглед е безвреден и безболезнен за пациента.
За съжаление обаче той не се поема от здравната каса. Затова пациентите, които бъдат насочени от своя лекар към изследването, ще трябва да платят 60 лв. за него. От друга страна ранното диагностициране позволява по-лесна и резултатна терапия.

Коментари