Публикация

МУ-Плевен с катедра „Спешна медицина”

Медицинският колеж в Плевен е получил положителна оценка след посещението на експертна група от Националната агенция по оценка и акредитация във връзка с оценяване на проект за разкриване на специалност „Помощник фармацевт”.


Това съобщи проф. д-р Григор Горчев, ректор на МУ-Плевен. Така от есента ще има прием за 10 места - държавна поръчка, за „Помощник фармацевт”, поясни проф. д-р Горчев.

Новата специалност „Помощник фармацевт” е доста атрактивна, като за това говори и наплива на кандидат-студенти. Според ректора, трите факултета и колежът на вуза трябва да се стабилизират и развият.

„Както съм казвал, лично за мен, преди години е изпуснат моментът в Плевен да се разкрие факултет по Стоматология”, заяви проф. д-р Горчев.

Той поясни, че предстои във вуза да се открие и катедра по „Спешна медицина”. Идеята и желанието за подобна катедра е дошла от самите студентите, обясни деканът на факултета по „Медицина” - доц. д-р Димитър Господинов.

„Спешната помощ е предния фронт на здравеопазването в една държава”, каза още деканът на факултет „Медицина”.  

Коментари