Публикация

9,7 млн. лв. за изграждането на здравна информационна система

Министерство на здравеопазването ще получи 9.7 млн. лв. за изграждането на електронна здравна система.


Средствата се предоставят от МТСП по схемата "Национална здравно-информационна система" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Чрез електронната система ще се подобри ефективността и управлението на здравеопазването, а оттам и качеството на предлаганите услуги.
    
Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов и министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов ще подпишат договора за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ на 14 юли.
 

Коментари