Публикация

Преждевременното изписване трябва да става само срещу подпис

Всяка болница е длъжна да представя на пациентите за подпис информирано решение за преждевременно изписване по специален образец.


Това се казва в изменение на Наредба 49, което вчера беше обнародвано в „Държавен вестник”. Промените се правят, за да се гарантират по-добре правата на пациентите и лекарите. В документа се посочват възможните рискове за здравето и живота на пациентите при по-ранното им изписване.

Те могат да напуснат болницата едва след подписването на формуляра. Ако въпреки това са съгласни да напуснат клиниката, по този начин е сигурно, че хората наистина са наясно с рисковете и сами са взели това решение.

Този документ пази и сигурността на лекарите, тъй като те не могат да накарат насила хората да стоят в болниците. В случаите, когато пациентите доброволно са напуснали болницата по-рано и след това са настъпили усложнения, медиците няма да са отговорни за това.

В информираното решение се посочва още, че при преждевременно напускане на лечебното заведение, разходите по оказаните медицински грижи остават за сметка на пациента. Новата мярка влиза в сила от 12 август.

Коментари