Публикация

МЗ получи средствата за информационната здравна система

МЗ получи 9.7 млн. лв. за изграждането на интегрирана информационна система в здравеопазването.


Средствата се предоставят от ЕСФ по схема „Национална здравно-информационна система" на ОП „Развитие на човешките ресурси”, а срокът за реализирането на проекта е 27 месеца.

С изграждането на информационната система МЗ има за цел да подобри ефективността и управлението на здравеопазването, а оттам и качеството на предлаганите медицински услуги.

Интегрираната информационна система ще дава възможност за по-добър контрол на процесите в здравеопазването чрез обмен на информация в реално време. Чрез нея ще се събират данни за оказаните здравни услуги в страната, броя преминали пациенти, разходите за диагностика и лечение, извършваните скринингови програми.

По този начин всеки един медицински преглед или операция ще бъдат отчитани в момента на извършването им. Освен това електронната система ще свърже информационните системи на НЗОК, НЕЛК, НАП и др.

По време на проекта ще бъдат обучени 1000 здравни служители и 7000 доставчици на здравни услуги.
 

Коментари