Публикация

Още 25 деца ще бъдат финансирани от Фонда за лечение

Още 25 малки пациенти получиха средства от Фонда за лечение на деца.


6 от тях ще заминат за първи път за лечение в чужбина. Те ще бъдат приети в клиники във Великобритания, Германия и Франция. Едно дете ще замине за извършване на бъбречна трансплантация в Хайделберг, Германия.

7 деца ще заминат в чужбина за продължаване на лечението и за контролни прегледи. За още 7 е осигурено финансиране за подпомагане на лечението им в България.

На 4 деца Фондът е отпуснал средства за доплащане на лечението им в чужбина.

Общата сума за лечението на одобрените деца е 744 342 лв. От началото на
годината Фондът е финансирал лечението на 195 деца, като отпуснатите средства са 5 409 333 лв.


" }-->

Коментари