Публикация

Център за деца с аутизъм в Пловдив

От две години организацията „И аз мога” популяризира чрез инициативи, културни събития и медийни изяви необходимостта от откриването на център за аутисти във втория по големина град в България.


Община Пловдив взе решението да предостави на фондацията за безвъзмездно ползване помещение от 400 кв.м., намиращо се на етаж 3 в сградата на „Диагностично-консултативен център VI”.

Припомняме, че още през 2009 г. родителското сдружение „Шарен клас” се обръща към „И аз мога” за съдействие при създаването на Център за деца от аутистичен спектър в Пловдив.

Броят на желаещите да посещават такъв център е голям. По данни на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) децата с аутизъм в града са над шест хиляди.

Идеята за създаване на център от такъв тип е породена от европейския опит за работа с деца от аутистичния спектър. Съобразена е и отговаря на нуждите и възможностите на тези деца и техните родители да получат своето защитено място, където да разгърнат потенциала си – да бъдат приети, чути и разбрани.

Фондацията работи с екип от квалифицирани специалисти (медици, психолози, специални педагози, логопеди, арт-терапевти, социални работници), които ще изготвят структурата и идейния проект за неговата дейност. 
" }-->

Коментари