Публикация

Близо 20% от децата в плевенско са с проблемно тегло

30 565 деца на възраст до 18 г. са обхванати с профилактични прегледи през 2010 г., информират от Районната здравна инспекция в Плевен.


От профилактираните подрастващи 77,5 % (23 694) са с нормално тегло, 15,0 %  или 4583 деца – попадат в група с разширена норма, а 7,2 % или 2203 са извън норма по отношение на теглото.

В сравнение с 2009 година децата с нормално тегло за възрастта си са намалели, а тези в групата с разширена норма и извън нормата са се увеличили.  

От обобщените данни от профилактичните прегледи става ясно,  че  0,73 % от прегледаните деца са със заболявания, подлежащи на диспансерно наблюдение.  

На първо място е астмата, следвана от заболявания като епилепсия и на трето място – детската церебрална парализа.

При профилактичните прегледи на децата и учениците от област Плевен са регистрирани 2072  или това са  6,5 %  случаи на заболявания  и аномалии.  

През 2009 година този брой е бил 2192 или  7,2 %, при 2348 или 7,9 % за 2008 година, което показва, че честота на заболяванията намалява.  

Най-голям относителен дял сред всички болести имат затлъстяването – 20,0 %, и бронхиалната астма 11,6 %.


Коментари