Публикация

Лекарският съюз с предложение за закон за спешната помощ

Българският лекарски съюз внесе в МЗ и Комисията по здравеопазване към НС становище относно необходимостта от Закон за спешната помощ.


Законът трябва да постулира понятието „спешна помощ”, да определи алгоритмите и медицинските стандарти за оказване на спешна помощ, да регламентира статута на работещите в центровете и филиалите за спешна медицинска помощ и да изгради уредба, която осигурява непрекъснатост на информационния поток от ЦСМП към ПИМП и БМП.
    
В предложенията на БЛС е записано още, че законът следва да регламентира статута на работещите в системата на спешната помощ, като го изравни с този на полицаите и пожарникарите, поради аналогичните им отговорности като част от системата за национална сигурност.

Предлага се още и изграждане на авиационно-спасителен отряд, като елемент от цялостната система за спешна помощ,  както и  залагане на задължение на всички болнични заведения със статут на МБАЛ и спешни приемни отделения да разполагат с автомобилен транспорт по стандарта за оборудване на линейка.

БЛС смята също, че спешната помощ трябва да се финансира отделно и ЦСМП трябва да оперира като самостоятелен стопански субект.

Освен това в закона трябва да се регламентират и санкции при неправомерно ползване на спешна помощ.
   
В предложението на БЛС се съдържат и важни проблеми, които трябва да бъдат решени до приемането на закона. Най-болезнен е проблемът с кадрите и най-належащо е разрешението за работещите лекари да специализират по всички клинични специалности, като една година след нейното придобиване, се задължават да работят в спешна помощ.

Предвижда се за парамедици да бъдат обучени работещите на тел. 112 и шофьорите на линейките, периодично преквалифициране чрез програми, курсове и т.н.
   
По проблемите на спешната помощ БЛС започна работа преди два месеца и в работната група със свои предложения  участваха представители на спешните центрове от цялата страна. Координатор на проекта е д-р Георги Ставракев – зам.председател на БЛС.

 

Коментари