Публикация

Плевенските джипита с по-малко профилактични прегледи на деца

По-малко профилактични прегледи на деца до 18г. са отчели личните лекари в плевенско за първото шестмесечие на годината, информира директорът на РЗОК - Плевен, Мартин Митев.


Той поясни, че профилактичните прегледи на децата от  0 до 18 г. възраст, които са проведени са 29 829, като отчетените профилактики са с 3850 по-малко в сравнение със същия период на 2010 г.

Профилактичните прегледи на здравноосигурените над 18 г. са 37 364, като и при тях има спад с  1687 прегледа или с 4,32%, в сравнение с 2010г., отчете Митев. Той поясни, че в същото време прави впечатление, че  имунизациите  на жителите на областния град бележат ръст.

За полугодието 21 003 задължително здравноосигурени лица са имунизирани, като ръстът е  с  2298 имунизации.

От плевенската здравна каса са разпределили 121 986 направления за специалист за полугодието на изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ и специализирана медицинска помощ.  

Сравнението със същия период на миналата година сочи, че броят на разпределените направления се е увеличил с около  5.43 %, отчете още директорът на здравната каса.

Той поясни, че  1 357 622 лв. са платени за направления за медико-диагностична дейност на договорните партньори за шестте месеца на годината. Тук отново има ръст, като стойността на разпределените средства досега е с 31,86 %  повече, в сравнение със същия период на миналата година.

Коментари