Публикация

Сименс инвестира в революционен метод за лечение на рак

Сектор „Здравеопазване” на Siemens и медицинската компания „Рьон Клиникум“ се договориха за сътрудничество в проект за лечение на онкологични заболявания с частици в Университетската клиника в Марбург.


Предимствата на лъчевата терапия с въглеродни йони в сравнение с традиционната лъчетерапия с фотони и протони са по-доброто съответствие на дозата с планирания целеви обем, както и повишената биологична ефективност спрямо тумора. Благодарение именно на тези предимства успешното лечение на устойчиви на радиация тумори, без да се засяга здравата околна тъкан, е вече възможно.

За всеки пациент и за всяка лъчева процедура се правят специфични настройки на апаратурата, така че да се облъчва единствено и само злокачествената тъкан, при това с различна доза в различните зони на тумора.

Модулираната по интензитет лъчетерапия с частици (IMPT) с тежки йони е огромно предизвикателство от технологична гледна точка, заради по-специализираните ускорители на частици и по-комплексното планиране на лечението и облъчването.

В продължение на около 50 години този нов подход при лечение на рак се изучава в научноизследователските институти с много окуражаващи резултати. В световен мащаб приблизително 75 000 пациенти вече са били лекувани с лъчетерапия със заредени частици.

Лъчевата терапия с частици в момента се използва в над 25 медицински центъра по света.
Сектор Здравеопазване на Siemens и Рьон Клиникум ще си сътрудничат и в областта на диагностицирането и лечението на ракови заболявания.

В рамките на проекта „Многопрофилен център за борба с рака“ двете компании ще подобряват диагностичните и терапевтичните процедури в областта на онкологията и ще прилагат иновативни ИТ решения като електронно досие на пациента и платформи за телемедицина с цел подобряване на комуникацията сред лекуващите лекари.

" }-->

Коментари